Aanleveren artwork

Uitgangspunten aanlevering

Bestanden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- Aanleveren in bestandsformaat .eps .ai .tiff .jpg .pdf of .psd
- Lettertypen altijd omzetten naar lettercontouren
- Bestanden aanleveren met 25mm bleed aan alle zijdes
- Logo's / teksten en dergelijke mogen niet te dicht tegen de zichtmaat aanstaan
- Bij een full colour bestand moet het eindformaat een minimale resolutie van 72 dpi hebben
- Vermeld altijd duidelijk PMS-kleuren
- Geef aan welke schaal u heeft gebruikt